ప్రదోష వ్రతం

ప్రదోష వ్రతం, దీక్ష ఎలా చేయాలి… సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో చంద్రుడి యొక్క కదలికలు వలన ఏర్పడునది ప్రదోషము దీనికి నిర్ములన అని కూడా అంటారు. క్రిష్ణ[…]

Read more

శరన్నవరాత్రులు

ఆశ్వయుజమాస౦ శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్య౦. శుక్ల పాడ్యమి ను౦చి పూర్ణిమ వరకు శ్రీవిద్యారాధకులు వారి వారి స౦ప్రదాయాలను అనుసరి౦చి యధాశక్తి ఆరాధి౦చి ధన్యులవుతారని ఆగమాలు చెబుతున్నాయి. వివిధ[…]

Read more

కార్తీక పౌర్ణమి విశిష్టత

కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన రోజు. ఇది మహా శివరాత్రితో సమానమైన పుణ్యదినం. ఈ పర్వదినాన్ని ”త్రిపురి పూర్ణిమ”, ”దేవ దీపావళి” అని[…]

Read more